SILVA RANGER 16

Огледален компас за всички видове измервания и навигация. Капак изработен от DryflexTM за предпазване капсулата от нараняване, с вградено огледало с визираща линия (на огледалото) и вдлъбнатина допринасящи за бързото и точно измерване и отчитане на данните. Вградена деклинационна скала. За измервания по карта - мащабни скали в мм.и inch.

 • Сапфирен лагер за свободното движение на стрелката
 • Дълготрайни горещо щамповани на скали / деления
 • Капак изработен от Dryflex TM
  Прозрачните база с три скали (1:24 000; 1:25 000; 1:50 000) за лесно използване на компаса за работа с  карта
 • Визиращо огледало с наблюдателен процеп
 • Червено / черна ориентирна линии
 • Мащабни скали за измерване в мм и инчове
  Деклинационна скала
 • Луминисциращи маркери на стрелката


SILVA RANGER 27

Малък и удобен компас, комбиниращ всичко от което се нуждаете - огледало за визиране ...

SILVA RANGER 16

Огледален компас за всички видове измервания и навигация. Капак изработен от...

SILVA RANGER 3

Универсален компас с увелечително стъкло и уравняване на деклинации, флуорисцираща стрелка, скали за:1:25 000...