HAGLOF  MANTAX  DIGITECH CALIPER

Digitech клупата е съвършения избор за измерване на  диаметри и височини, предлага се в четирите различни дължини и е много лесен за употреба, дигитална визуализация на резултата, комуникация по кабел с компютър (вкл. Преносим джобен / или GSM/ вариант).

Технически данни: За диаметри 500 / 650 / 800 и 950 мм; тегло - 600 гр (за 500мм); памет - 8000 регистъра; брой на дърв.видове за които могат поотделно да се правят измерваният - 8 (1-8); батерия - 1бр  1,5V АА; консумация - по-малко от 4mA; Радио и IR - комуникация; температурни условия: -20° до + 70° С. Данните от паметта на клупата се свалят в PC -ръчно или със софтуер, който се предоставя безплатно (art.DIGICOM)

DIGI50   - 500мм

DIGI650 - 650мм

DIGI800 - 800мм

DIGI950 - 950мм

С отделна поръчка се предоставят:

DIGI-IR - IR радиоприемател за PC от клупата

DIGI-R  - Antenna за клупата и радиоприемник за преносим компютър

DIGILINE - Специализиран софтуер за обработка на данните от клупирането и др.измервания

 

HAGLOF DIGITECH PROFESIONAL

Оборудвана с най-голямата софтуерна библиотека, а с добавки като Gator Eyes, Digitech Tape се...

HAGLOF  MANTAX DIGITECH CALIPER

Вече широко утвърдилата се електронна клупа на HAGLOF има следните доказани функционални предимстваСамо с помощта на три...