SILVA VOYAGER 8010

Компас с традиционен дизайн с ярко жълта плочка. С вградено увеличително стъкло и уравняване на деклинации.

  • Мащабни ксали за пет вида карти 1:250к, 1:25к, 1:24к, 1:50к, 1:63.36к,
  • Горещо щампован печат
  • Увеличително стъкло
  • Луминисцираща точка за нощна навигация
  • Уравняване на деклинацията
  • Скали в мм и inch

SILVA VOYAGER 8040

Огледален компас, който също така има вграден термометър на капачето. Клинометър за ...

SILVA VOYAGER 9020

Компактна база на компаса със скали в мм и inch, екипиран синклинационна скала ...

SILVA VOYAGER 8010

Традиционен дизайн, с увеличително стъкло и уравняване на деклинации ...