RELASKOP-TECHNIK

Spiegel - Relaskop - Огледален реласкоп на Битерлих - Реласкопите обикновено са известни с  ...

 

BITTERLICH SECTOR - FORK

BITTERLICH SECTOR - FORK - е инструмент за измерване диа-метърът на дърветата на ...

DIAL DENDRO

Дендрометър - за много прецизно измерване прирастът на дърве-тата.

 

Първа  Предишна 1 Следваща  Последна