За регулярни проучвания и контрол на растежа и прираста на всяко дърво ( на база сезонни / годишни / усреднени и моментни данни ), респ. стъблени анализи, определяне на възраст (по брой на год.пръстени)...

Първа  Предишна 1 Следваща  Последна